+Warranty

ทำไมต้องซื้อประกันเพิ่ม
Microsoft Surface Pro 4 จะมีประกันให้มาครั้งแรกที่ซื้อเป็นระยะเวลา 1ปี ซึ่งจะครอบคลุมในกรณีที่เครื่อง Surface มีปัญหาจากการผลิตเท่านั้น ไม่รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ เช่น แท่นชาร์จ ปากกา

ระหว่าง Extended Hardware Service กับ Extended Hardware Service with Accidental Damage from Handling ต่างกันอย่างไร อ่านเพิ่มเติมได้ ที่นี่
- Extended Hardware Service  ครอบคลุมในกรณีที่เครื่อง Surface มีปัญหาจากการผลิตเท่านั้น ไม่รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ เช่น แท่นชาร์จ ปากกา
- Extended Hardware Service with Accidental Damage from Handling  ครอบคลุมในกรณีที่เครื่อง Surface มีปัญหาจากการผลิต รวมทั้งในกรณีการตกหล่นหรือจอแตก

ทำไมต้องซื้อกับเรา
Surface.in.th จำหน่ายสินค้า Microsoft Surface ในรูปแบบธุรกิจ Commercial เครื่องที่จะซื้อประกัน Microsoft Complete จะต้องซื้อภายใน 45 วัน และเป็นเครื่องที่ซื้อในรูปแบบ commercial เท่านั้น หากท่านซื้อจากหน้าร้านหรือซุปเปอร์สโตร์ เช่น BananIT, IT CITY, PowerBuy, LAZADA จะไม่สามารถซื้อประกันภัยเพิ่มเติมได้

 

4 Item(s)

ต่อหน้า

รายการ  แนวตั้ง 

Set Descending Direction
 1. A9W-00025 - Microsoft Surface Pro Commercial Extended Hardware Service 3Yrs

  A9W-00025 - Microsoft Surface Pro Commercial Extended Hardware Service 3Yrs
  P/N : A9W-00025

  ไม่รวมภาษี: ฿3,750.00 รวมภาษี: ฿4,012.50

  Upgrade ประกันจาก 1 ปี เป็น 3 ปี
  สามารถเคลมกรณี Hardware มีปัญหานาน 3 ปี
   ** ไม่นับรวม Adapter ประกันแค่ 1 ปี และ ไม่ครอบคลุมกรณีตกหล่น หรือ จอแตก **

  Learn More
 2. A9W-00026 - Microsoft Extended Hardware Service + Accidental Damage from Handling 3Yrs

  A9W-00026 - Microsoft Extended Hardware Service + Accidental Damage from Handling 3Yrs
  P/N : A9W-00026

  ไม่รวมภาษี: ฿9,500.00 รวมภาษี: ฿10,165.00

  Upgrade ประกันเครื่องจาก 1 ปีเป็น 3 ปี พร้อมประกันภัยจากการตกหล่น

  Learn More
 3. HP3-00011 - Microsoft Extended Hardware Service + Accidental Damage from Handling 4Yrs

  HP3-00011 - Microsoft Extended Hardware Service + Accidental Damage from Handling 4Yrs
  P/N : HP3-00011

  ไม่รวมภาษี: ฿16,200.00 รวมภาษี: ฿17,334.00

  Upgrade ประกันเครื่องจาก 1 ปีเป็น 4 ปี พร้อมประกันภัยจากการตกหล่น

  Learn More
 4. VP3-00038 - Microsoft Surface Pro Commercial Extended Hardware Service 4Yrs

  VP3-00038 - Microsoft Surface Pro Commercial Extended Hardware Service 4Yrs
  P/N : VP3-00038

  ไม่รวมภาษี: ฿5,650.00 รวมภาษี: ฿6,045.50

  Upgrade ประกันจาก 1 ปี เป็น 4 ปี
  สามารถเคลมกรณี Hardware มีปัญหานาน 4 ปี
   ** ไม่นับรวม Adapter ประกันแค่ 1 ปี และ ไม่ครอบคลุมกรณีตกหล่น หรือ จอแตก **

  Learn More

4 Item(s)

ต่อหน้า

รายการ  แนวตั้ง 

Set Descending Direction