ติดต่อฝ่ายซัพพอร์ตของ Surface Pro เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ ที่เบอร์ 02-2636888 หรือ 001-800-441-0560 (โทรฟรี)
กด 1 (ภาษาไทย)
=> กด 1 (ใช้งานในบ้าน)
=> 3 (การสนับสนุนทางด้านเทคนิค)
=> กด 3 (ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Surface Tablet ฮาร์ดแวร์หรือซอฟท์แวร์)
=> กด 2 ( สำหรับ Surface Pro)